Nieuwsberichten

 

16 december 2021

Leef Plekploasters,

Wea proberen eeder joar alle minse van Boaksum werm te make vöär de vasteloavendj.
Vöär de Prins (adjudante en dames) diej doa-in vöärop goan, mót ´t ein joar weare óm höär hieël leave noeats mieër te vergeate.
Det is natuurlik oug vöär de jeugdprins(es) en Boorebroelofspare.

Wea höbbe lang de mood d’r in weite te hoaje, det wea dit sezoén weer eine noéwe (jubilejum) Prins aan ug kóste vöärstellen, óm doa mèt de ieërste twieë moandje van ’t noéwe joar same de vasteloavendj te veere… ’t veere waat wea ’t aafgeloupe joar zoea gemistj höbbe!

Noa de persconferentie van dinsdig 14-12 jl. woea-in bekindj weardje gemaaktj det d’r weinig versoepelinge zulle zeen, höbbe wea ein doarkiék noa de komendje moandje gemaaktj, weitendj welke vöärbereidinge allemoal nuědig zeen vöär ós activiteite en hoevöäl tiéd ’t kostj.

D’r is helaas mer ein conclusie möägelik: wea kinne óse aankomendje (jubilejum) Prins, jeugdprins(es) en Boorebroelofspare geine vasteloavendj aanbeeje dea wea vöär auge höbbe.

Doarúm zulle de Plekploasters in ’t sezoén 2021-2022 geine noéwe Prins, jeugdprins(es) en Boorebroelofspare oétrope, ein besjloet det wea mèt pien in ós hert höbbe genome.

Det wiltj neet zègke det wea neet zulle probere óm doa woea möägelik de vasteloavendj aane gang te hoaje. Ut geplandje oétroop wiekend, de leedjesoavendj, Prinse-/jubilejum recepsie, de Bóntje oavendje en vasteloaves optocht móte we aug helaas aafzégke. Hoapelik kinne wea mèt de vasteloaves daag zelf, dit zal aafhange vanne moatregele diej den zulle gelje, waal get organisere vöär ós sjoean dörp.

VASTELOAVENDJ VEERE WEA IMMERS SAME!

Ein anger programma bedinke vöär de vasteloaves daag, doa weardj drök aan gewirktj.
Doa informere we ug zoea sjnel wiej möägelik öäver woea-biej ein en anger zal aafhange van de aanpassinge vanne moatregele diej al den neet gelje.
Neem van ós aan: wea doon alles waat möägelik is óm oug mer get te kinne organisere mèt de vasteloaves daag, of minstens ein alternatief doa vöär te bedinke.

Blief gezóndj en lèt op ein!

 

Bestuur KV de Plekploasters


 

10 december 2021

Op woensdag 8 december vond de trekking van de Grote Clubactie 2021 plaats, onder toeziend oog van notaris mr. M.E.F. Ploum. De trekkingsuitslag is bekend!
Karnavalsvereniging De Plekploasters heeft loten verkocht van de Grote Clubactie en vanaf vandaag kunnen kopers via de lotchecker hun lotnummer(s) checken. Klik op onderstaande link om naar de lotchecker te gaan, of download de pdf met de trekkingsuitslag.

lotchecker

Download pdf


 

6 november 2021

Leef Plekploasters, 

Enkele dagen geleden hebben we naar jullie gecommuniceerd dat de nieuwe Corona maatregelen geen bedreiging zou zijn voor het uitroepen van onze jubileum Prins, Jeugdprins(es) en Boeren Bruiloft gezelschappen!

Heel graag hadden we samen met jullie zaterdag 13 november ons 6 x 11 jubileumseizoen willen openen. Na enig beraad moeten we jullie helaas melden dat wij het op dit moment niet verantwoord vinden om dit evenement door te laten gaan. Volgens de nieuwe regels zou dat nog mogen, maar gezien het aantal besmettingen, helaas ook in ons sjoane Boaksum, en de nog strengere regels vanuit Den Haag die waarschijnlijk vrijdag 12 november komen, vinden wij dat we dit besluit alsnog moeten nemen.

Wij vinden het verschrikkelijk jammer, maar op dit moment is dit volgens ons de meest verstandige keuze.

Wij gaan dan ook het uitroepen van onze jubileum Prins, Jeugdprins(es) en Boeren Bruiloft gezelschappen verplaatsen naar zaterdag 8 januari.

Wat onze andere activiteit betreft, de liedjesavond op zaterdag 27 november, wordt ook verplaatst naar zaterdag 15 januari.

We hopen dat alle Plekploasters hier begrip voor hebben en dat we straks op 
8 januari wel onze gezelschappen mogen uitroepen in een bomvolle Baexheimerhof.

Blijf gezond!

Bestuur KV de Plekploasters

 


 

2023 2022  | 2021  
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.