Deelnameformulier optocht

Naam contactpersoon*:
E-mail contactpersoon*:
Telefoonnummer contactpersoon*:
Categorie*:
Neemt deel onder de naam*:
Evt. verdere teksten/opschriften:
Korte uitbeelding*:
Muziek*:
Jubilerende deelnemers*:
De deelnemers die voor een jubileum in aanmerking komen, kunnen dit hier vermelden b.v. 11 of 22 jaar deelname in grote optocht.
 Veplichte velden*

 


Optocht

De optocht zal rondtrekken op vasteloaves maandag.
Opstellen van de optocht is om 13.30 uur op de Parallelweg, vertrek om 13.49 uur. 

Route: Stationstraat, Dorpstraat, Raadhuisplein, Ridderstraat, Abdisstraat, J. van Baexenstraat, Molenveldstraat, Kerkveldstraat, H. Cuyperslaan, Rhydtstraat, Kerkstraat en tot slot Mgr. Kierkelsplein voor ontbinding van de optocht.

Uw opgave aan de optocht, (zie onderstaand inschrijvingsformulier) zien wij zo spoedig mogelijk doch gaarne uiterlijk 5 dagen voor de optocht tegemoet, te laat inleveren betekent uitsluiting voor de originaliteitprijs. 

Afhalen nummers: vasteloaves maandag bij café de Staasie van 10.00 tot 11.00 uur. Wij doen een dringend beroep op de deelnemers, om de aanwijzingen van het optochtcomité nauwgezet op te volgen, o.a. m.b.t. het goed aansluiten van de groepen onderling en voor een ordelijk verloop van de optocht.

Wij maken u er nogmaals op attent, dat deelnemen aan de optocht altijd op eigen risico gebeurt!!! Zie voorwaarden optocht, verkrijgbaar bij de optochtcommissie of zie hieronder.


VOORWAARDEN, VERBONDEN AAN DEELNAMEN VAN DE OPTOCHT.       

1. Alle deelnemende motorvoertuigen en aanhangwagens dienen:

  • te voldoen aan alle technische eisen, die daarvoor in de Wegen-Verkeerswetgeving zijn gesteld;
  • door de respectievelijke eigenaars/houders W.A. verzekerd zijn, Overeenkomstig de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen; Eigenaars/houders dienen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te informeren of zij tijdens het deelnemen van het motorvoertuig aan een carnavalsoptocht, tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verzekerd;
  • bestuurd te worden tijdens de optocht door daartoe bevoegde en bekwame personen, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;

2. Betreffende overschrijding van het wettelijke toegestane maximum afmetingen der voertuigen, zou, voor wat betreft wegen onder beheer van de gemeente, door B en W afzonderlijk ontheffing kunnen worden verleend;

Drankmisbruik:

3. Voorkomen dient te worden dat bestuurders misbruik maken van alcoholhoudende dranken. Bij misbruik worden zij uit de optocht verwijderd; Ook wordt drank gebruik onder de deelnemers door ons niet getolereerd en ook deze worden uit de optocht verwijderd.

4. Er mag alleen handmatig met confetti, snoep goed en dergelijke gestrooid worden.

Brandveiligheidsvoorschriften:

5. Aggregaten dienen voor aanvang van de optocht te zijn afgevuld, er mogen dus geen brandstof-cans op de carnavalswagens etc. aanwezig zijn.

Er geldt een verbod voor open vuur (barbecue-stooktonnen etc.) tijdens de optocht. Het is verplicht ieder voertuig-combinatie te voorzien van een (jaarlijks) Goedgekeurde brandblusser minimaal 6 KG.

Voorschriften muziek:

6. Het ten gehore (doen) brengen van muziek en het omroepen van mededelingen is uitsluitend toegestaan op maandag 28 februari 2022 van 13.49 tot 17.00 uur.

De luidsprekers van de geluidsinstallatie moeten zoveel mogelijk van de nabij gelegen woningen af zijn gericht en zo laag mogelijk bij de vloer zijn gesteld. Indien u tijdens de optocht muziek van een commerciële geluidsopname in het openbaar laat horen dient u dit te melden bij de stichting ter exploitatie van naburige rechten, Vaartweg 51, 1211 JE Hilversum. Telefoon 035-6244653: u bent namelijk verplicht een billijke vergoeding voor naburige rechten te betalen, over de hoogte kan worden onderhandeld.

Verdere belangrijke mededelingen omtrent deelname optocht:

7. Het strooien van versnaperingen e.d. dient zodanig te geschieden dat daardoor geen letsel of schade aan personen of kinderen wordt toegebracht;

8. Het rijden met carnavalsvoertuigen dient beperkt te blijven tot de tijd, gelegen tussen een uur voor het tijdstip van opstellen en een uur na het tijdstip van ontbinding van de optocht;

9. De deelnemers aan de optocht mogen geen verf, c.q. verfprodukten van welke samenstelling dan ook, meevoeren in de stoet;

10. De bevelen en/of aanwijzingen van de politie of ambtenaren v/d gemeente Leudal dienen strikt en stipt opgevolgd te worden.Even eens de aanwijzingen v/d verkeersregelaars.

11. Kwetsende teksten of uitbeeldingen [vulgair,erotisch etc.] horen niet thuis op welke manier dan ook in de carnavalsoptocht. Dit kan leiden tot verwijdering uit de optocht door bevoegde personen van het bestuur KV de Plekploasters.

12. Wij filmen en/of fotograferen tijdens en na dit evenement. Beelden hiervan kunnen wij gebruiken op onze website en (social) media.
Liever niet in beeld? Geef dit dan aan bij opgave.

Deelname geschiedt op eigen risico!

De Optochtcommissie

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.